3 כדורית אדמה. צבעה נועד להזהיר אויבים לפני שתצטרך להפעיל את ארסה.