ז 5סופי דל פסים תלוי על רשתו,ראשו למטה ובטנו למעלה כנהוג אצל רוב טווי הרשתות - וכך הוא מצפה לטרף.