3 פתיחתה של הסלסלה מגלה עשרות ביצים של מננריש־הניר.