2 סלסלת הביצים של העכביש - מלךיש־ה^ר, כפי שהתגלתה לאחר ש''שק השינה" (מימין‭,(‬ שכיסה אותה,קולף על־ידינו.ב"שק השינה" שני פתחי יציאה.