1 אלמנה לבנה, קרובתה של האלמנה השחורה,מסוכנת,אף כי ארסית פחות ממנה. מבנה עכביש: החלק הקדמי המכונה דאש־חזה (בתמונה כהה יותר‭,(‬נושא בקידמתו, בצד הגבי,שמונה עיניים.קדימה להן מבצבצים נפי הפה,זוג בחנינים (הנראים כגפיים זעירות ביותר) וזוג כליצרות חדות וחלולות המשמשות להזרקת הארס לגוף הטרף ובכך גורמות לשיתוקו.חלק הגוף,המכונה ראש־חזה, נושא שמונה רגליים המסתיימות בציפורניים.הגוף הלבן־תכלכל-זוהי בטן העכביש.בצידה האחורי,הנסתר מאתנו בתמונה,ממוקמות פטמות טווית הקורים.