4 לבנין מזרחי - מופיע באביב.הוא מקים שני דורות בשנה.חלק מתגלמים יכולים להיכנס לדיאפאוזה (מעין תרדמה והפסקת ההתפתחות) של עד שבע שנים.