2 זחל של דנאית תפוח קדום.קולט רעל ממזונו (משפחת האסקלפיים) ולכן הוא רעיל לטורפים אותו.