1 רפלף גלגלת המת - מעופף בשעות הדמדומים.מספרים עליו שהוא שודד דבש מכתרות.