ז לבנין הרכפה-הזחל ניזון מעלי הצמח רכפה. ללבנינים צבעים בהירים.