5 סטירית ק?שי^ת. כנפי המשפחה מעוטרות בציורי עיניים, שנועדו להפחיד טורפים אפשריים.