4 עטירית הךגניים (ה‭3?‬לית‭.(‬כחום היום מסתתרת בצל סלעים וכוכים.לרוב הסטיריות אופייניים צבעי חום ואפור.