2 ^ס niK מבריק - צבעיו משמשים לאזהרה.יכול להפריש גאז ציאניד כנגד אויבים המנסים לתפוס בו.