‭)3 3‬ש ממשפחת המוךךים - שמו נגזר מדרך תנועת הזחל.