ו קוס הגנ'ן - זחליו המכרסמים גורמים נזק רב לניצני הגפן.