שער הרצים

מלכים בי י א , יט בעלי חיים קטנים כגדולים  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור