5 שקמה בחוף אשקלון‭"-‬רבן גמליאל אומר: ‭...‬סימן לשפלה שקמים‭."‬