3 שקמים לגדות נחל במזרח אפריקה,מולךת השקמה.כאן קיימת הצךץה המאביקה,זו המאפשרת יצירת זרעים.