ו כתוצאה מן החיתוך, ה^ליסה ,גדלות הפגות במהירלת ומבשילות תוך שלושה־ארבעה ימים.