2 "מה גדושה השלוה. זו אפוא השיבה הטובה" לאה גולדברג.שקמה עתיקת ימים בגן רווה ליד עינות.כאן היה מקום חנייה ומנוחה לעוברים בדרך יפו-עזה.