4 חצב מצוי.בחודש אוגוסט,משהחלו הימים להתקצר, מתרומם עמוד התפרחת,נושא פרחים לבנים ומבשר על הסתיו הקרב.