2 במספר מקומות בארץ פורחת הרקפת בסתיו,עוד לפני הגשמים.