2 האלה האךצישךאלית תורמת ל חלש הןם־תיכוני את הגוון האדום: הלבלוב; השלכת;הענפים; התפרחות והפירות הצעירים,ואפילו העפצים-כולם אדומים.האלה יכולה להתפתח לעץ בעל גזע אחד וצמרת עבותה. גילה עשוי להניע למאות שנים,אולם בארץ כמעט ולא נותרו עצים בגיל זה,והבודדים גדלים ברובם ליד קברים קדושים.רוב עצי האלה ה אךץיקגךאלית בארץ קיבלו צורת שיח בעל גזעים אחדים.הסיבות לכך היו: רעייה,כריתה ושריפה.בסתיו מצהיבים ומאדימים עלי העץ ולקראת החורף הם נושרים.