2 סתונית ירושלים, היפה בסתווניות ארצנו. מזדרזת לפרוח מייד לאחר רדת היורה.