ן חזךר החרש.עץ נדיר הגדל ?גוש הרי מירון ובךזךמון.העץ ניכר בעליו המיוחדים, המצהיבים ונושרים לעת סתיו.