3 פרי של וןד דביק - קרובו של הןךד התךבותי.הוא מעפיל עד לפסגת ההר לרום של ‭2,800‬ מטרים,וגדל בין הטרשים.החךמון הוא הגבול הדרומי של תפוצתו.