1 תרעד הלבנון. כךקוצי מעוגל, מ"קיפודי החרמון‭,"‬ שגביעיו הקרומיים נותרים במשך תקופה ארוכה לאחר שהכותרת נושרת.נדמה כאילו הפרחים אינם נובלים - ומכאן שמו.