4 שלהבית ק^ךת־שנים מאחרת לפרוח (הפריחה ביולי‭,(‬ מפני שהיא צומחת תחת שלוגיות,ורק בחודש מאי היא נחשפת משלג.