2 קיטבליה חלמונית, דומה לקרובתה הלזלמית,אך גדולה ויפה יותר.