ו מדרון כךקוצי זוהר כולו בפריחתה של כךבולת קוצנית (מקרינה‭,(‬מן הנפוצים והאופייניים ביותר בצמחי מרומי החרמון. חשיבותה בנוף רבה,עד כי חברת הצומח השכיחה ביותר במרומי החרמון נקראת על שמה.