4 ערברבה שעירה מן השכיחים והיפים בצמחיית הנחלים. פריחתה המלאה והממושכת מעשירה את נוף גדות־ה?חלים בקיץ,כאשר כל סביבתה צהובה וקמלה.