3 צמחי ה7ןנה גדלים לחישות צפופות לאורך ?דות־נחלים.קנה פירושו מקל או גבעול חלול.הנביא משתמש בדימוי‭";‬על משענת הקנה הרצוץ ו7ו;ה" (ישעיהו ל"ו,ו‭,(‬מאחר שקנה שלם הוא חזק ועשוי לשמש כמשענת טובה,אךכשהקנה סדוק לאורכו (רצוץ) - סר כוחו והוא נשבר בנקל.לפעמים צומח ק(ה ליד סוף,אולם הצירוף "קני־סוף" השגור בפי רבים,אינו אלא שיבוש: לסוף אין לןגה ןהלןגה אינו סוף.