4 חב‭?*‬לת התוף.גדלה לאורך חופי הארץ ופורחת לעת קיץ כאשר מעטים בארץ הצמחים הפורחים.פרחיה נפתחים עם ערב ומואבקים על־ידי רודפים הבאים ללגום מהצוף החבוי בצינור העטיף הצר.