3 ק?ךס סורי בן למשפחת המךכבים ומאבות הקנךס התרבותי (אךטישוק‭.(‬