ו זהבית ךקת־ץלים. לרבים מצמחי הנגב בצל ופקעת רדומים, המצפים לשעת כושר.