2 צלעוני המדבר. בשנים גשומות יוצרים פרחיו מרבדים אדומים המכסים את המדרונות של הר־ךמון ונחל צין העליון.עליו שרועים ומסולסלים מאוד.