2 יךזנוק המךבר.צמח גופיל,הסמוך לשורשי צמחים אחרים,חסר עלים ירוקים-כלומר אינו מטמיע בעצמו. שמו נגזר מטפילותו, החונקת כביכול את הפונדקאי.