4 עירית גדולה-מדי יום נפתח פרח נוסף בכל אחד מסעיפי התפרחת.