ו חךצית עטורה. תפרחותיה הגדולות מכסות שטחים נרחבים בעונת האביב ובתחילת הקיץ.השם חךצית נגזר מהמלה העברית חרוץ שפירושה זהב.