3 "כשושנה בין החוחים" (שיר השירים בי,ב‭.(‬אין ספק כי השושנה הנזכרת בתנ"ך היא השושן הצחור. פרחיו הגדולים והצחורים מדיפים ריח ענוג.באמנות העברית הקדומה שימשה צורת כותרתו דוגמה לעיטורים,בעיקר לעיטורי ראשי עמודים; "ועל ראש העמודים מעשה שושן" (מלכים א' ‭/r‬ כב‭.(‬גם שפת ים הנחושת שבמקדש עוטרה בצורת שושנים: "וקופתו כמעשה עופת כוס פךח שושן" (מלכים א' ז‭,'‬כו‭.(‬