1 מרורוזת.הבדלי הגוון בין עלי הכותרת ומרכז הפרח עוזרים לדבורה לנתב דרכה אל ?תיבי הצוף.