3 בקיץ אפשר לפגוש ביער את בז העצים, המקנן על עצים בקינים נטושים של עולבים. בחורף הוא מבלה ?א?לי7ןה.