2 התנאים לגידול הצמחים ובעלי־החיים, שהיו קיימים כאן בעבר, לפני התערבות האדם, חזרו לאחר הכרזת השטח בשמורה.לכן מצויים כאן שפע של צמחי בצל ופקעת-כמו מיני סלזלב ומיני ךבולנית-והם מפארים את החלש בעונת האביב.בצילום ךבוךנית ?רולרזלה.