1 אלן ירושלים, משחק אור וצל.יעד אום־צפא‭''-‬אי בודד" של יער בשומרון.יש ,כאן שילוב של צומח טבעי ועצים שנטעו בתקופת המנדט.