ן מפלי־פלוד.בראש נחל צלמון העליון,בצד הכביש הראשי,בסמוך לכניסה לקיבוץ פדודשוצפים מפלי מים עונתיים,שמקורם בעין רמיאל.