4 העז השחורה-אחד הגורמים העיקריים לדילול עצי החרש ודיכוים.