3 עין הזקן.מעיין קטן בלב השמורה למרגלות הר הלל,בראש נחלכזיב.