2 הדולינה החבויה - עמק סמסה קאךקזטי, קטן וסגור מכל העברים. נמצאת מדרום־מזרח לחורבת .זבד.