3 חלמונית גדולה. צבעה כצבע חלמון הביצה,פורחת ביובש של סוף הקיץ.