ו סתתית ירושלים. פרחיה בוקעים מקרקע הסתיו היבשה ומזמינים את הגשם.