3 פרחיו הפרפרניים של אחירלזם הרוךש, ניחוחם הטוב נודף למרחקים.הפרחים חסרי צוף,מואבקים על־ידי דבורי עץ גדולות הנוחתות על הפרח (ה"משוטים" וה"מפרש‭("‬ והודות למשקלן גורמות להפעלת מנגנון ה"התפוצצות‭."‬בעת ההתפוצצות קופצים צינור האבקנים והעלי, הכלואים בתוך ה"סירה‭,"‬כלפי מעלה, והאבקה שהצטברה נזרית על חלקו התחתון של החרק.פרח שהואבק פעם אחת אינו זוכה עוד לביקורם של חרקים.